Konya Teknik Üniversitesi Bir Devlet Üniversitesidir.

Uzaktan Öğretim

Pandemi Dönemi Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri Hk.


Pandemi Dönemi Lisansüstü Öğretim Faaliyetleri;

1. Lisansüstü derslerin tamamı (Doktora, Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans) 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar dönemiyle sınırlı olmak üzere uzaktan eğitimle verilecektir. 

2. Lisansüstü danışmanlık derslerinin (Seminer, Tez Çalışması, Uzmanlık Alan Dersi) nasıl yapılacağına öğretim üyesi ve öğrenci(ler) ortaklaşa karar vereceklerdir. 

3. Lisansüstü öğrenciler talep etmeleri halinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde kayıtları dondurabilecektir. Tez aşamasındaki öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinde danışman onayı da gerekmektedir. 

4. "Tez İzleme Komitesi (TİK) Toplantısı, Doktora Tez Önerisi Savunması, Tez Savunma Sınavı, Seminer" faaliyetleri için aşağıdaki hususlar karara bağlanmıştır.

a) Öğrenci, danışman ve jüri üyelerinin onay vermesi şartıyla bu faaliyetler dijital ortamda gerçekleştirilebilir.

b) Yaz döneminde pandemi döneminin biteceği varsayımı ile bu faaliyetler yaz dönemine ertelenebilir. (31/08/2020'ye kadar)

5. Doktora yeterlilik sınavlarının yazılı sınav kısmının dijital olarak yapılması mümkün olmadığı ve gerekli denetim sağlanamayacağı için bütün doktora yeterlilik sınavlarının Yaz Dönemi'ne ertelenmesi uygun görülmüştür.

6. Dijital olarak yapılacak faaliyetler Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programı "Adobe Connect" kullanılarak kayıt altına alınacaktır. Bunun uygulanabilmesi için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla başvuru yapılarak sınavın gün ve saatiyle ilgili onay alınması gerekmektedir. Daha önce sınav günü, saati ve jürisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olan tez savunma sınavlarının da dijital olarak yapılması için gün ve saatiyle ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

7. Dijital olarak yapılacak faaliyetlerdeki gerekli formlar (bireysel jüri raporları, ortak tutanaklar vb.) danışman aracılığıyla dijital ortamda alınıp ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla üst yazıyla 

Enstitümüze gönderilecektir.

8. Dijital faaliyet yapma başvurusu olmadığı ve kayıt dondurma talebi de olmadığı takdirde bütün faaliyetlerin otomatik olarak pandemi sonrası döneme ertelendiği kabul edilecektir. 

Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü