Directorate of Health, Culture and Sports

Ali Ziya Yalçınkaya
Ali Ziya Yalçınkaya
Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Başkanı
azyalcinkaya@ktun.edu.tr
Ali Doğu
Ali Doğu
Şube Müdürü
adogu@ktun.edu.tr
Sultan Dur
Sultan Dur
Şube Müdürü
sdur@ktun.edu.tr