Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

MİSYON: Mimarlık ve kent planlama alanında, yerel değerlerimizi evrensel düzeye taşıyacak ve dün - bugün - yarın çizgisinde sürdürebilir mimari ve kentlere ulaşarak uğraş alanımızı insanı ve insanlığı yücelten bir araç, bilim ve uygulama alanı olarak toplumun hizmetine sunmak bu amaçla yerel, ulusal ve uluslararası seviyede eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve uygulamaları sürekli yenileyen, geliştiren ve bu deneyimleri toplumla paylaşan öncü bir kurum olmaktır.
VİZYON: Mimarlık ve kent planlama alanında insanlığın ihtiyaç duyduğu bilgiyi üretmek, hızla değişen dünyada, değişimin önünde düşünüp, toplumu ve onun ihtiyaç duyduğu geleceğin mekânlarını üreten, ulusal ve yerel değerlerini evrensele taşıyabilecek, tarih, kültür ve çevre bilincine sahip, toplumsal çıkarları önceleyen, çağdaş ve girişimci meslek adamları yetiştirmek bu meslek adamlarını yetiştirecek bilimsel araştırma, yayın ve uygulamalara imkân sağlayacak kurumsal, mekânsal, sosyal ve ekonomik yapılanmayı oluşturmak ve yetkinliği olan bir eğitim kadrosu ile bölge ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamaktır.

 

DEKANIN MESAJI

Konya teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü,  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, İç Mimarlık Bölümü ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.

Konya teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı kimliği ile tanımlanan bir fakülte olmayı hedeflemektedir.  

1970 yılından bu güne kadar süregelen eğitim öğretim tecrübesi ve yeni gelişmelere açık eğitime gönül vermiş güçlü kadrosu eşliğinde tasarımcılar yetiştirmektedir. Fakültemiz,  yıllardır yetiştirilen mezunlarımızla, onlardan aldığımız enerji ile daha da güçlü ve köklü bir fakülte olma yolunda ilerlemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda yerel, ulusal ve uluslararası seviyede eğitim, öğretim, araştırma, yayın ve uygulamaları sürekli yenileyen, geliştiren ve bu deneyimleri toplumla paylaşan öncü bir kurum olmaya özen göstermektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak; Tasarımın her alanında, sosyal ve kültürel sorumluluklarını mesleği ile bütünleştirme becerisine sahip profesyoneller yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Prof. Dr. Mine ULUSOY
Mimarlık ve Tasarım Fak.
Dekan V