Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Mine Ulusoy

Dekan V.
mulusoy@ktun.edu.tr

Doç. Dr. Murat Oral

Dekan Yardımcısı
moral@ktun.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Topçu

Dekan Yardımcısı
mtopcu@ktun.edu.tr

Tevfik Balcı

Fakülte Sekreteri
tbalci@ktun.edu.tr