Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Halil Kürşad Ersoy

Dekan
hkersoy@ktun.edu.tr

Prof. Dr. İsmail Karaoğlan

Dekan Yardımcısı
ikaraoglan@ktun.edu.tr

Prof. Dr. Bilgehan Kekeç

Dekan Yardımcısı
bkekec@ktun.edu.tr

Mahmut Gürbüzer

Fakülte Sekreteri
mgurbuzer@ktun.edu.tr