Kariyer Merkezi

Vizyon

Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde, öğrenci ve mezunların staj ve istihdam olanakları için kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini geliştirmek ve kariyerlerini belirlerken farkındalık kazandıracak faaliyetlerle örnek bir birim olmaktır.

Misyon

Üniversitemizin misyonu doğrultusunda, öğrenci ve mezunlarımızın kendi kişisel kariyer planlarını yapmalarına ve bu planlarını hayata geçirmek konusunda donanımlı bir altyapıya kavuşmalarına yardımcı olmaktır.  Aynı zamanda mesleki ve kişisel becerilerini artırabilmeleri için faaliyet ve çalışmalar düzenleyerek bilgi, beceri ve tecrübe edinmelerine katkı sağlamaktır. Kendi özelliklerine uygun işe yerleşme konusunda rehberlik etmek ve iş görüşmelerinin verimli olması için öğrencilerin gerekli donanımlara sahip olması noktasında yönlendirmeler yapmaktır.