Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Hakkımızda

Faaliyetlerine 2020 yılında başlayan Konya Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi eğitim dünyasının fırsatlarla dolu kapılarını sizler için aralıyor. “Gelişimin Öncüsü” prensibiyle çıktığımız bu yolda Öğrenci Merkezli eğitim felsefesini benimseyerek, gelişmekte olan dünya teknolojilerine ayak uyduran, aynı zamanda bilimsel ve teknolojik araştırmalar yaparak ilgili akademik ya da idari birimlere destek sağlayan, uluslararası düzeyde hedeflerine ulaşmayı planlayan bir merkezdir.

 

KTUN-UZEM Uzaktan eğitim ile  ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimdeki e-öğrenme temelli ders ve programlar ile faaliyetleri düzenlemeyi ve üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemeyi, uzaktan eğitim yoluyla mezuniyet sonrası eğitim programları düzenleyerek mesleki bilgilerin düzenlenmesine yardımcı olmayı, ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma, sertifika vb. programları düzenleyerek bilgiyi topluma yaymak ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma benimsetmeyi hedeflemektedir.

 


 

Vizyonumuz

Çağdaş bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak eğitim ve öğretimin etkinliğini artıran, hayat boyu öğrenimin önemini kavramış, kişilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiş, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilir, uluslararası işbirliğine açık, lider bir merkez olmak.

 

Misyonumuz

Uzaktan Eğitim alanında dünyadaki gelişmeleri izleyerek üniversitemizdeki uzaktan eğitimin faaliyetlerinin kaliteli bir şekilde yürütülmesini sağlayan, eğitimde  fırsat eşitliği sağlamak için yaklaşım ve çözüm önerileri sunun, projeler üreten, yenilikçi, araştırmalara açık bir merkez olmak.