Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Hakkımızda

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz Üniversitemiz Senatosu’nun 12/10/2018 tarih ve 08 no’lu toplantısında alınan 08-43 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur.

 

 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı tarafından havale edilen kurum içi ve dışı yazışmalar,
 • Fakülteler, Lisansüstü Eğitim Enstitü, Meslek Yüksekokulunun ve ilgili daire başkanlıkları dışında kalan, kurum dışı yazışmalar,
 • Üniversitemize gelen ve giden evrakların kaydedilmesi,
 • Gelen ve giden evrakların en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılması,
 • Evrakların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemiyle gönderimini sağlamak,
 • Üniversitemiz birimlerinin yazışma ve kurum kimlik kodlarının verilmesi işlemleri,
 • Üniversitemiz Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararlarının yazılması, dağıtılması ve korunması,
 • Üniversite personeli arasında yazışma koordinasyonu sağlamak, mevzuatta verilen görev ve yazışmaları zamanında eksiksiz olarak yaptırmak,
 • Yazışmalarda kurallara uygunluğu sağlayarak tek tipliliği temin etmek,
 • Üniversitedeki yazışmaların yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Rektör, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.