Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Misyonumuz

Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, geliştirmek, gelecek nesillere aktararak toplumsal hizmetlerin gerektirdiği akademik programlar ve bilimsel araştırmalarından kaynaklanan bilgi ihtiyacını hızlı, doğru, evrensel şekilde; bilimsel ve teknik destekle çağdaş ve çeşitli olanaklarla erişilmesi için hizmet vermektir.

 

Vizyonumuz

Geleceğin öğrenme gereksinimlerine uygun etkin, çağdaş, yenilikçi, kullanıcı odaklı ve fiziksel olanaklara sahip; zaman ve mekan bağlamından kurtulmuş hizmet sunduğu tüm bilgi ve altyapı ihtiyaçlarını karşılayabilecek; bilgi olgusunu yorumlayan ve sadece üniversitemizden değil ulusal çapta tüm bilimsel araştırmalar için zengin koleksiyona sahip olan dinamik, güçlü, zengin ve sürekli gelişerek ileri taşımayı vizyon olarak belirlemiştir.

 

Genel Bilgiler

Gelişim Yerleşkesi içindeki kütüphanemiz 2020 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Kütüphanemiz; Üniversitemizin eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde bilgi ve belge erişimini etkin olarak en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için geleneksel kütüphane hizmetlerini teknolojik gelişmelerle destekleyerek basılı ve elektronik dermesini sürekli geliştirmektedir. Kütüphane kaynaklarımızla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Basılı yayın sayısı : 19765
Elektronik yayın sayısı : 3624 (Satın alınan) + 500720 (Abonelik)
Veritabanı sayısı : 26
Dergi sayısı : 162
Tez sayısı : 427
Bunlara ilaveten 2021 yılı içerisinde 15.000 adet basılı ve elektronik yayının koleksiyonumuza katılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.

Giriş Kat Bodrum Kat
Banko
Dergi ve Gazete Okuma Bölümü
Kitaplık
Okuma Salonu (76 Kişilik)
İdari Bürolar
Grup Çalışma Odaları (101 Kişilik)
Tez Odası
Süreli Yayınlar Odası
Kitaplık ve Okuma Salonu (Yapım Aşamasında)


Kütüphanemizde 25 adet özel çalışma odası ( toplam 101 kişilik), 76 kişilik okuma salonu, 1 adet katalog tarama kiosku, 1 adet engelsiz tip ödünç cihazı ve 1 adet kitap tarama cihazı bulunmaktadır. Buna ilaveten kullanıcılarımızın çalışma alanlarını arttırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bodrum kata 84 kişilik okuma salonu ve yeni kitaplık yapımı önümüzdeki aylarda tamamlanarak kullanıcıların hizmetine sunulması planlanmaktadır.
Kütüphane Çalışma Salonları
10 Kişilik 1 oda (toplantı odası)
8 Kişilik 1 oda
7 Kişilik 3 oda
6 Kişilik 4 oda
4 Kişilik 3 oda
3 Kişilik 2 oda
2 Kişilik 9 oda
1 Kişilik 2 oda
Toplam : 25 oda 101 kişilik çalışma alanı.
Kitaplık okuma salonu: 76 kişilik.
Mühendislik Fakültesi Fuat Sezgin Okuma Salonu: 100 kişilik.
Yapılması planlanan bodrum kat okuma salonu: 84 kişilik.
Kütüphane Kullanım Alanları
Giriş Kat: 1520,10 m²
Bodrum Kat: 604 m²
Mühendislik Fakültesi Fuat Sezgin Okuma Salonu: 250 m²

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Görevleri
  1. Eğitim-öğretim ve araştırmaların gerektirdiği bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılamak için yurt içinden ve dışından kitap, süreli yayın, tez, mikro-film, görsel-işitsel gereçler, video, bant ve benzeri her türlü bilgiyi sağlamak, saklanan bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek ihtiyaç sahiplerinin kullanımına hazır bulundurmak,
  2. Kütüphane hizmetlerinin en iyi şekilde verilebilmesi amacıyla, araç ve gereçlerin en yeni teknoloji ile düzenli olarak yenilenmesini sağlamak,
  3. ULAKBİM tarafından erişim imkânı sağlanan veri tabanları dışında kalan veri tabanlarına erişim işlemlerini sağlamak ve ihalelerini yapmak,
  4. Kütüphanecilik alanında yeni gelişmeleri takip ederek değişen bilgi teknolojileri çerçevesinde kütüphane kullanıcılarına yeni imkânları sunmak, üniversite akademik yayınlarının açık erişime sunulmasını sağlamak,
  5. Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde başkanlığımız görev ve sorumluluk alanı içerisinde, üniversitemizi ilgilendiren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla yazışmalar ve görüşmeler yapmak,
  6. Kütüphaneler arasında ödünç kitap ve belge sağlama hizmeti sunmak,
  7. Daire başkanlığı hizmetleri kapsamında, satın alma ve ihale işlemleri ile Kamu İhale Kurumu İşlemlerinin (ihale, şartname satış, komisyon teşkili, itirazlara cevaplar, savunmalar, bültende ilan yayımlanması, sevk işlemleri) yapılmasını sağlamak,
  8. Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri Konya Teknik Üniversitesi adına kurumsal düzeyde yürütmek, 
  9. Üst makamların vereceği benzeri diğer görevleri yapmak.