Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Hakkımızda

Yazı İşleri Şube Müdürlüğü

Yazı İşleri Şube Müdürlüğümüz Üniversitemiz Senatosu’nun 12/10/2018 tarih ve 08 no’lu toplantısında alınan 08-43 sayılı kararı ile Genel Sekreterlik bünyesinde kurulmuştur.