Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Misyon ve Vizyon

Belirlenen bütçeyi etkin ve verimli bir şekilde kullanarak çağdaş üniversite hedefine ulaşabilmek için altyapı oluşturmak; bu amaçla ihtiyaç duyulan fiziki mekanların (eğitim-öğretim  ve araştırmaya yönelik binaların, sosyal ve kültürel alanların) tesisi, mevcut alanların bakımı ve onarımının yapılması, altyapı ve çevre düzenlemelerinin yapılması elektrik, su, kanalizasyon, ısıtma ve haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi, çevre düzeni, ağaçlandırma gibi faaliyetlerin sürdürülmesi ve her türlü teknik hizmeti görev edinmiştir.

  • Üniversitenin bina, tesis ve benzeri gereksinimlerine ve önceliklerine yönelik inceleme ve çalışmalarda bulunarak üst makamlara bildirilmesi.
  • Rektörlük tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda üniversitenin yıllık yatırım programlarının ve buna ilişkin bütçenin hazırlanması
  • Yatırım programları çerçevesinde ilgili projelerin ve ihale dosyalarının hazırlanması; ihalelerin sonuçlandırılması, inşaatların kontrol edilmesi, tamamlanan işlerin teslim alınması
  • Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karşılamak üzere, kampüsün elektrik, su, kanalizasyon, ısıtma, haberleşme, ihtiyaçlarının kesintisiz olarak sürdürülmesi, küçük acil-bakım onarımların, faaliyetlerde aksamaya yol açmayacak şekilde zamanında yapılması
  • Bir plan ve program dahilinde mevcut üniversite binalarının bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak
  • Malzemeleri ve giderleri ilgili birimlerden karşılanmak üzere yerleşke ağaçlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi ve yeşil alan tesisi.

.