Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde COVID-19 Salgınına Karşı Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Üniversitemiz KOVKOM Komisyonu Tarafından Alınan Karar Hk.

Üniversitemiz KOVKOM Komisyonu tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında; Derslerin yüz yüze yapılması durumunda alınması gereken ek önlemler gündemi ile 03.09.2021 Cuma günü saat 10:00’da toplanarak, 2021/01 numaralı kararı ile aşağıdaki tedbirleri almıştır.

 

Olağanüstü şartlar yaşadığımız bu dönemde hepimizin üzerine düşen görevler olduğunun farkında olarak; Gerek kamu sağlığı, gerekse bireysel sağlığımızı korumak ve bu süreci en az hasarla atlatabilmek için,  üniversite öğrencilerimizin, akademik personellerimizin, İdari ve diğer yardımcı personellerimizin alınan tedbirlere, kararlara ve kurallara hassasiyetle uyması önemle rica olunur.

 

Toplantıda Alınan Kararlar:

 

1- Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle 2021/2022 Eğitim-Öğretim yılında uygulamalı ve uygulamalı olmayan derslerin yüz yüze yapılması planlanmıştır. Virüs nedeni ile hastalanan veya temaslı oldukları HES kodları ile tespit edilen öğretim elemanlarının olması durumunda; Dersi başka bir öğretim elemanı yüz yüze verecektir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise ilgili öğretim elemanın sağlık sorunu dersleri çevrimiçi olarak vermesine engel teşkil etmeyecekse, ders çevrimiçi olarak verilebilecek ve dersi alan öğrenciler konu hakkında e-posta ve SMS yolu ile bilgilendirilerek dersler tedavi ve karantina süreçlerinde çevrimiçi olarak verilmeye başlanacaktır.

Hastalanan ve yerine dersi verecek başka öğretim elemanı bulunmayan derslerin telafi eğitimleri daha sonra yapılacaktır. Telafi eğitimleri daha sonra yüz yüze veya çevrimiçi olarak verilebilecektir.

Teknik şartlar çerçevesinde derslerin sınıflarda kamera ortamı hazırlanarak hem çevrim içi canlı olarak, hem de yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Kayıt altına alınan dersler sonra teknik şartlar çerçevesinde dönem boyunca yayınlanabilecektir.  

Öğrencilerin hastalanması ve temasları verilen hastalık raporları ile ve HES kodları tarafından tespit edilmesi durumunda dersler teknik imkânlar çerçevesinde hem yüz yüze hem de hibrit olarak çevrimiçi öğretim yöntemiyle yapılacağı için sorun teşkil etmeyecektir.  

 

2- Vize, final, bütünleme, tek ders sınavlarının yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır. Fakat Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili diğer bakanlıkların Covid-19 salgının seyrine göre belirleyeceği kurallara geçiş yapılabilecektir.

 

3- Üniversite genelinde bulunan tüm öğrencilerin, akademik ve idari personellerin, fakülte yüksekokul ve rektörlük yerleşkesine giriş ve çıkışları esnasında alınması gereken önlemler ve HES kodu sorgulaması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın hangi verileri eğitim kurumları ile paylaşacağı, hastalanan ve temaslı olan kişilerin tespiti açısından önemlidir. Bu nedenle yapılacak çalışmalar konusunda öncelikle Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilecektir. Bakanlıktan aşı olan- aşı olmayan, hastalanan ve temaslı olan kişiler hakkında veri bankasından veri sağlanmasının yolları araştırılacaktır. Bu verilerin işlenmesi ve kullanılması hususunda üniversitemizin teknik imkânları kullanılacaktır. Teknik olarak eksik veya yetersiz kalınan durumlarda fakültelerin kendi imkânları ile çözüm yollarını özel sektör imkânları ile mevcut olan ihale yasası çerçevesinde malzeme ve hizmet alımları ile yapabileceklerdir. Aşı olmayan ve aşı eksiği olan akademik, idari ve yardımcı personellerimizin aşılarını tamamlamaları konusunda birimler bazında tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.

 

4- Birimlerimizde sağlıklı ve temiz ortamların sağlanması,  maske-mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması;

Maske kullanılan sınıflar, derslikler, laboratuvarlar ve diğer ortamlar sıkça havalandırılacaktır.

Kapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan faaliyetlerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekânlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır. Ayrıca kantinlerde maske satışına başlanması tavsiye edilecektir.

 

KİŞİSEL HİJYEN VE ORTAK KULLANILAN ALETLERİN DEZENFEKSİYONU

 

Kampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılacaktır.

Mikroskop, bilgisayar ve cihazlar gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenecek ve temiz olarak saklanacaklardır.

Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılacaktır.

 

DERSLİKLERDE 2 METREKAREYE 1 KİŞİ ÖNERİSİ

 

Kampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenecek, ortak kullanılan alanlarda kişi sayısı azaltılacak.

Dersliklerde 2 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasiteleri belirlenecek, oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe korunacak.

Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır.

 

5- Selçuk Üniversitesi ile yapılan protokol gereği personelimizin ve öğrencilerimizin SÜ yerleşkesindeki yemekhane, kütüphane, BİLMER vb. ortak alanları kullanması ve Selçuk Üniversitesi’ne ait giriş/çıkış kontrolleri sırasında Selçuk üniversitesinin belirlediği kurallara uymaları gerekmektedir.

 

6- Çevrimiçi olarak ve yüz yüze hibrit bir eğitim modelinde kamera ve benzeri altyapı çalışmalarını ile ilgili olarak fakülte, yüksek okul, lisansüstü eğitim enstitüsü ve sürekli eğitim araştırma ve uygulama merkezinde kullanılabilecek teknik ekipman ve kamera sayıları birimlerin ihtiyaçlarına göre belirlenip temin edilmesi görüşülmüştür.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN 2021-2022 Öğretim Yılı