Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

2021 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında Duyuru

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan idari personel için “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik”  uyarınca 18 Kasım 2021 Perşembe günü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır. 

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yazılı sınav aşaması “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği”nin 16. maddesi uyarınca, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KONSEM) tarafından yapılacaktır.

 

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına başvuruda bulunacak adayların başvuru dilekçesi ile formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip ilan edilen kadroya uygun mezuniyet belgesi ile birlikte kapalı zarf içerisinde son başvuru günü (01 Ekim 2021) mesai bitimine kadar Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Adayların ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet yılı süresi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlardan sadece bir tanesi için başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına katılacak adayların, kesinleşen aday listelerinin ilan edilmesinin ardından 03 – 10 Kasım 2021 tarihleri arasında sınav ücreti ödemeleri gerekecektir. Sınav ücreti sınava girecek aday sayısına göre (250 TL – 350 TL arasında) KONSEM tarafından belirlenecek olup, ilgili tarihte duyurulacaktır.

 

 

Sınav Takvimi için tıklayınız.

İlan Edilen Kadrolar için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Yazılı Sınav Konu Başlıkları için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız.

 

NOT: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile ilgili www.ktun.edu.tr web sayfasında yer alan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından, adayların sınav takvimi süresince duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN