Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

2021 Yılı Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınavı Sözlü Sınavı Hakkında

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Üniversitemizde görevli idari personel için 04/12/2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yazılı sınav sonuçlarına itiraz için verilen sürede adaylardan başvuru olmadığından, sözlü sınavlar daha önceden ilan edilen tarihte yapılacaktır.

 

Sözlü sınavlar 23 Aralık Perşembe günü Rektörlük Binası Toplantı Salonu – A’da yapılacaktır. Sınav saati Unvan Değişikliği sınavına girecek adaylar için saat 09.00, Görevde Yükselme sınavına girecek adaylar için ise saat 10.30 olarak belirlenmiştir.

 

Sınava girecek adayların oturum başlamadan en az 15 (on beş) dakika önce sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Sözlü Sınavın Uygulaması:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, başvuru yapan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

KTÜN Konya Teknik Üniversitesi