Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Hakkında

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” uyarınca 2024 yılında Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yazılı sınavı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

 

Sınava Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan idari personel başvuru yapabilecektir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür.

 

İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde ve 4/D maddesine tabi olarak sürekli işçi statüsünde görev yapan personel ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına başvuru yapamaz.

 

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavına başvuruda bulunacak adayların başvuru dilekçesi ile formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde düzenleyip ilan edilen kadroya uygun mezuniyet belgesi ile birlikte kapalı zarf içerisinde son başvuru tarihi olan 31 Mayıs 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterlik Yazı İşleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Adayların ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet yılı süresi şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlardan sadece bir tanesi için başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan ünvanlı kadroya ilişkin birim ve derece belirtilmez.

 

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavını kazananların atamaları boş kadro sayısı dikkate alınarak yapılacak olup, daha sonra hizmetin gereği ve özelliği göz önünde bulundurularak, ihtiyaç duyulan birimlere görevlendirmeleri yapılabilecektir.

 

 

Sınav Takvimi için tıklayınız.

Görevde Yükselme Sınavı Kadro Listesi için tıklayınız.

Ünvan Değişikliği Sınavı Kadro Listesi için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kapalı Zarf Örneği için tıklayınız.

Yazılı Sınav Konu Başlıkları için tıklayınız.

YÖK Başkanlığının Duyurusu için tıklayınız.

 

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği için tıklayınız.

 

NOT: Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı ile ilgili www.ktun.edu.tr web sayfasında yer alan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde olacağından, adayların sınav takvimi süresince duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN