Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavlara İlişkin Duyuru

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2547 Sayılı Kanunun 44. Maddesinin (c) Fıkrası Kapsamında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Öğrencilere Yapılacak Ek Sınavlara İlişkin Duyuru

 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EK SINAV UYGULAMASI

27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında; COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak, azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dâhil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

Bu aşamada Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından;

 

 1. 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları doğrudan sınav yapılmayıp yarıyıl içi çalışmalarına göre başarı notu verilen uygulamalı, uygulaması olan dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları uygulamalı, uygulaması olan derslerine bir defaya mahsus olmak üzere talepleri halinde devam edebilecekleri ek süre verileceği, staj uygulaması da "bir ders" kabul edilmek suretiyle staj uygulamasına katılacağı,

 

 1. Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 06.10.2021 tarihli toplantısında alınan azami süresini dolduranların 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde ek sınav haklarından yararlanabileceklerine ilişkin karar kapsamında; 2017-2018 itibariyle ilişiği kesilen öğrenciler de dâhil olmak üzere azami süresinin sona ermesi nedeniyle kayıtları silinen ve ek sınav haklarından yararlanacak öğrencilerin söz konusu sınavlar sonucunda başarılı olmaları halinde eski kayıtlanma şekli korunarak aktif öğrenci olarak kayıtlarının açılabileceği,

hususları karara bağlanmıştır.

 

 

Sınav Başvuruları ve Takvimi

 

 1. Ek sınav (Ek Final-Ek Bütünleme) başvuruları 04 Ocak 2022 Salı günü başlayacak, 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar devam edecektir.
 1. Sınavların aşağıda belirtilen tarihlerde yapılmasına karar verilmiştir.

1.(Birinci) Ek Sınav Tarihleri (Ek Final)                        07.02.2022- 11.02.2022

2.(İkinci) Ek Sınav Tarihleri (Ek Bütünleme)                21.02.2022- 25.02.2022

 Ek Sınav Sonuçlarının Öğrenci İşlerine iletilmesi      28.02.2022 (Son tarih)

    Sınav programları fakülte/yüksekokul web sayfalarında daha sonra ilan edilecektir.           

 1. İlgililerin belirtilen tarihe kadar “ek sınav sonrasında kaydı silinen ön lisans öğrencilerinin, öğrenci işlerinden alacakları not durum belgesi ve ekte yer alan dilekçe ile birlikte bizzat danışman hocasına başvuru yapması”, “aktif öğrencilerin ise kurumsal maillerinden danışman hocalarının kurumsal maillerine” dilekçelerini göndermesi gerekmektedir.
 1. Başvurular; danışmanlar tarafından ilgili bölüm başkanlıklarına teslim edilecek ve Yükseköğretim Kurulunun kararlarına göre bölüm başkanlıkları tarafından değerlendirilecek ve sınava girecek öğrenciler ilgili birimin web sayfasında en geç 04 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecektir.
 1. Ek sınavlar sonunda;
 1. Başarısız olduğu ders sayısını beş derse kadar indiren öğrenciye bu dersler için üç yarıyıl öğrencilik hakkı verilir. Bu süre sonunda mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
 1. Sadece bir dersten başarısız olan öğrenciye, öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız olduğu ders için sınırsız sınav hakkı verilir.
 1. Ek sınavlar sonunda ek süre alan öğrencilerin Bahar yarıyılından itibaren ek süreleri başlar. Ders kayıt, derse devam vb. işlemlerini takip etmeleri öğrencinin sorumluluğundadır.
 1. Ek Sınavdan başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan alınması gerekir. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer.
 

DİLEKÇELER

Dilekçe için önemli not:

 

Teknik Bilimler MYO’ da 2019 ve 2020 yılında yapılan ek sınavlar sonrasında kaydı silinen öğrenciler, öğrenci işlerinden not durum belgelerini alarak dilekçe ekinde danışman hocalarına vermek zorundadırlar. Aktif öğrenciler için not durum belgesi talep edilmemektedir.

 

 1. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi dilekçesi için tıklayınız.
 1. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi dilekçesi için tıklayınız.
 1. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu dilekçesi için tıklayınız.

Not: Ek Final ve Ek Bütünleme Sınavlarına girecek öğrencilerimiz yukarıdaki maddeleri dikkatlice okuyup, başvurularını ilgili maddeler uyarınca yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Önemle duyurulur.

Konya Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN