Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

'2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri' Oylaması Hk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Erişilebilirlik Ödülleri verilecektir.

Engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmaları, başarılı projeleri, hayata geçirdikleri uygulamaları ve sundukları hizmetler için verilecek olan Erişilebilirlik Ödülleri, sahiplerini bulacaktır.

Birleşmiş Milletler tarafından 2006 yılında kabul edilen ve imzaya açıldığı 2007 yılında ülkemiz tarafından imzalanan Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin 9 uncu maddesinde; “Engellilerin bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellilerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına, hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır ” ifadesi yer almaktadır.

Ülkemizde erişilebilirlik “binaların, açık alanların, ulaşım ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojisinin, engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması” şeklinde tanımlanmıştır. Erişilebilirlik hem temel bir hak hem diğer hakları kullanabilmenin en önemli aracı olarak bağımsız yaşamanın ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam katılımın temel şartıdır.

İnsanlar, özellikle de yapılı çevre ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımında engellenenler, etkileşimde oldukları yapılı ve sosyal çevre erişilebilir olduğu sürece gündelik yaşama katılabilmekte, gündelik yaşam alan ve sınırlarını ancak erişilebilirlikle genişletebilmektedir.

Erişilebilirlik çalışmalarının planlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, erişilebilirlik uygulamalarına hız verilmesi, bu alandaki fiziksel, dijital, zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için "2020 Erişilebilirlik Yılı Erişilebilirlik Ödülleri” kategorileri aşağıda sunulmuştur:

I.Erişilebilir Tasarımlar ve Ürünler

II.Erişilebilir Dijital Uygulamalar

III.Erişilebilir Kamu ve Kurum Kuruluşları

IV.Erişilebilir Üniversiteler

V.Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri

VI.Erişilebilir İşyerleri

VII.Erişilebilirlik Sosyal Sorumluluk Projeleri

VIII.Erişilebilirlik Alanında Bilimsel Çalışmalar ve Projeler

IX.Erişilebilir Medya İçeriği

 

"Erişilebilir Üniversiteler" kategorisinde 'KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'ne,  'Sosyal Sorumluluk Projeleri' kategoresinde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 'DOÇ. DR. BİLGEHAN YILMAZ ÇAKMAK'a  oy vermek için  Tıklayınız

 

 

 

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Erişilebilirlik Ödülleri