Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

“Kalite Güvence Sistemi” ile İlgili Toplantı Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik’in Başkanlığında Gerçekleşti

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Kalite Güvence Sistemi’nden sorumlu ekip, Kalite Güvence Sistemi doğrultusunda gündem konularını görüşmek üzere ‘2021-Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı’nı, Rektörümüz Prof. Dr. Babür Özçelik’in başkanlığında yaptı.

 

YÖKAK kriterleri ve ölçütleri doğrultusunda yürütülen üniversite süreçlerinin ve süreç uygulamalarının gözden geçirilmesi hedefiyle bir araya gelinen toplantıda iki ana gündem konusu görüşüldü. Buna göre KTÜN politikaları gözden geçirilerek politika maddelerinde revizyona gerek olup olmadığı, uygulamanın nasıl yapıldığı, gelişmeye açık yanların neler olduğu incelendi.

 

İkinci gündem maddesi olarak komisyon tarafından YÖKAK kriterlerine göre dört ana başlık altında toplam 46 alt ölçüt için hazırlanan 2021-KİDR üzerinden alt ölçütlerde durum değerlendirildi. Buna göre üniversitemizin yönetim, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı süreçlerinde PUKÖ döngüsünün ne ölçüde işletilebildiği, süreçlerin olumlu yönleri ile gelişmeye açık yönleri belirlenerek 2022 yılında üretilebilecek çözümler, alınacak önlemler üzerine görüşüldü.

 

Gözden geçirme toplantısında, gelişmeye açık yönler için üretilebilecek çözümlerde yıl içinde yapılan anketlerin bulguları ile komisyon ve koordinatörlüklerce hazırlanan çeşitli raporların içeriklerinden de yararlanılması kararlaştırıldı.  

 

Mevzuat doğrultusunda 2021 yılını değerlendirmek üzere 2022 Mart döneminde ilk kez gerçekleştirilen yıllık olağan toplantıya KTÜN Akademik ve İdari Üst Yönetimi ile Kalite çalışmalarını yöneten Rektör Danışmanı, Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü katıldı.

 

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN Prof. Dr. Babür Özçelik