Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

Öğretim Üyemize TÜBİTAK 1001 Proje Desteği

Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Olgun’a ait “Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalı Geopolimer Kullanılarak Üretilen Kazıklı Radye Sisteminin Düşey ve Yanal Yükleme Altındaki Performansının Araştırılması” adlı projesi TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

 

Proje ile geri dönüştürülmüş malzemelerin Geoteknik Mühendisliği uygulamalarında kullanımının yaygınlaştırılması ve doğal malzeme kullanımlarının yerini alması, çimento üretimi ile ortaya çıkan CO2 salınımının önüne geçilmesi ve betonların atık sahalarında depolanması ile oluşan çevre kirliliğinin önlenmesi ile çevreci ve ekonomik bir yaklaşım ortaya konulması hedefleniyor. Özellikle kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında ortaya çıkan ve stok sahalarında biriktirilen inşaat yıkıntı atıklarının veya yakın zamanda yaşanan Kahramanmaraş depremleri gibi beklenmedik ani durumlarda oluşan atıkların değerlendirilmesi projeyi değerli kılıyor.

 

Proje kapsamında agrega olarak özellikle kentsel dönüşüm atıklarından elde edilen geri dönüştürülmüş beton agregası (GDBA), öncül malzeme (ÖM) olarak ise endüstriyel atık malzemelerinden olan uçucu kül, silis dumanı ve yüksek fırın cürufu hammaddelerinin kullanılarak oluşturulan geopolimer bağlayıcının kompozit şekilde kullanılması planlanıyor. Çalışmada, GDBA’lı geopolimer harcın basınç ve eğilme dayanımları ile zararlı ortam etkilerine (sülfatlı su ve tuzlu su) karşı durabilitesi de araştırılacak konular arasında yer alıyor. Optimize edilen geopolimer kompozit malzemesi Geoteknik Mühendisliği’nin önemli uygulamalarından olan kazıklı temellerin oluşturulmasında kullanılacak. Yapı altında kazıklı temeller, özellikle oturma problemlerinin çözümü için genellikle kazıklı-radye olarak tasarlanmakta. Proje kapsamında GDBA’lı geopolimer kullanılarak üretilen kazıklı-radye temellerin düşey ve yanal yüklerin etkisi altında gerilme-deformasyon davranışı yüksek nitelikli aletsel ölçüm cihazlarıyla araştırılacak, ayrıca kazıklı radye temellerde yük paylaşım oranları ve zemin içerisinde meydana gelen gerilme dağılımları deneysel ve nümerik olarak analiz edilecek.

 

Prof. Dr. Murat Olgun yürütücülüğünde yapılacak projenin danışmanlığını İnşaat Mühendisliği Bölümünden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Sultan Keskin yaparken proje araştırmacıları ise yine İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Erkan, Bursiyer Araş. Gör. Ekrem Burak Toka, Bursiyer Öğr. Gör. Alican Şenkaya ve Bursiyer Öğrenci Mustafa Abdulwaheed Noori olacak.

 

 

 

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN