Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

Üniversitemizin de Katıldığı, Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu (AYMEP) 3. Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Elazığ’da düzenlenen Üniversiteler Afet ve Acil Durum Merkezleri Platformu (AYMEP) 3. Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Üniversitemizi temsilen Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fethullah Arık katıldı.

 

Toplantı, Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman Başkanlığında, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Yapı ve Beton Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç ve Üniversite temsilcimiz Prof. Dr. Fethullah Arık ve diğer üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

 

Toplantı gündem maddelerini ise AYMEP’in amaçları doğrultusunda misyon ve vizyonunun kararlaştırılması, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) tanıtımı, AYMEP’in çalışma temalarının oluşturulması, Temalara göre alt komisyonların oluşturulması, Alt komisyonların çalışma usul, esas ve görevlerinin görüşülmesi, 4. AYMEP toplantısı için gündem maddelerinin belirlenmesi, genel değerlendirmelerin yapılması olarak gündeme alındı.

 

Bir sonraki AYMEP toplantısı için ise belirlenen gündem maddeleri şöyle belirlendi: Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin AFAD İl Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü Avrupa Birliği Projeleri hakkında Dr. Öğr. Üyesi Muammer Tün’ün sunum yapması, Konya Teknik Üniversitesi’nin AFAD İl Müdürlüğü ile beraber yürüttüğü Ulusal Projeler hakkında Prof. Dr. Fethullah ARIK’ın sunum yapması, Alt çalışma komisyonlarının AYMEP toplantısına kadar olan dönemdeki çalışmaları ile ilgili sunum yapmaları, Afet eğitimi, afet terimleri sözlüğü, afet ve acil durum öğrenci toplulukları, arama kurtarma ve yıkıntı atıkları mevzuatı hakkında çalışma temalarının görüşülmesi ve uygun olması halinde alt komisyonlarının oluşturulması, yeni çalışma temaları önerilerinin alınması ve uygun olanlar için alt komisyonlarının belirlenmesi, AFAD’ın ihtiyaçlarının tespiti, şeklinde oldu.

 

Hâlihazırda Türkiye’nin alanında en büyük akademik platformu olan AYMEP, afetler, afet yönetimi ve risk azaltma konularında Ülkemize çok önemli katkılar sağlaması planlanıyor. Üniversitemizin de yaptığı çalışmalarla bir parçası olduğu AYMEP “Afete dirençli Türkiye için bütünleşik afet yönetimi bakış açısıyla; değişim ve gelişime öncülük eden, uluslararası düzeyde tanınan, dinamik ve akademik bir platform olmak” amacıyla çalışmalarını yürütüyor.

 

 

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN