Haber Detay

Anasayfa > Haberler > Haber Detay

Konya Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Kuruldu

Konya Teknik Üniversitesi’nde (KTÜN), akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi ve üniversiteler, araştırma merkezleri, özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması amaçlayan Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Resmi Gazete’nin 4/11/1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa dayanarak yürürlüğe giren merkez, üniversitenin bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini tek bir çatı altında toplama, bilgiyi, yeni ve rekabetçi ürünler veya süreçlere dönüştürme, katma değer oluşturma, sanayiye aktarmak ve ticarileştirme, ayrıca bilim insanları ve sanayi şirketlerinin ulusal ve uluslararası araştırma destek programları ve hibe fonlarından yararlanmasını sağlayarak kamu ve özel sektör kuruluşlarının araştırma ve geliştirme yeteneklerinin artırılmasına  olanak tanıyacak.

Merkezin faaliyet alanları ise, üniversitenin Ar-Ge etkinliklerini güçlendirme ve üniversite-sanayi işbirliğini teşvik etme, üniversiteye büyük bütçeli ulusal ve uluslararası hibeleri kazandırma, proje desteklerine dair danışmanlık hizmeti sunma, üniversitede akademik birikime dayalı olarak üretilen bilginin iş dünyasında ve özellikle sanayide kullanılmasını sağlama, üniversitenin fikri ve sınai mülkiyet portföyünü geliştirerek yönetilmesini sağlama ve akademik girişimciliği teşvik etmek. Ayrıca bölgesel düzeyde inovasyona dayalı bir ekosistem oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütme de TTO’nun öncelikli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, “Üniversite olarak hedeflerinin ülke kalkınmasına öncelik vererek, dışa bağımlılığı azaltıp yerli ve milli projelerle somut çalışmalar ortaya koymak olduğunu dile getirerek “Ülkemizde ve bölgemizde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları, araştırma merkezleri ve üniversiteler ile ortak çalışmalar yaparak bu hedeflere ulaşmak istiyoruz. Bu nedenle Teknoloji Transfer Ofisinin kurulması üniversitemizin bu amaca hizmet edeceği önemli adımlardan bir tanesi oldu. Üniversitemiz, Konyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.” dedi.

 

KTÜN Konya Teknik Üniversitesi Prof. Babür Özçelik