Akademik Personel

Arş. Gör. Yüksel Değirmencioğlu Demiralay
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ