Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Önemli Duyuru

05 Temmuz 2022 Tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7417 sayılı kanunun 35. Maddesi ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 83 üncü madde hükümlerine göre Enstitümüzden ilişiği kesilmiş olan öğrencilerin aşağıdaki hükümler çerçevesinde af kanunundan faydalanabileceklerdir.

Lisansüstü öğrencilerimizin aşağıdaki duyuruyu dikkatlice okumaları ve başvurularını duyurudaki ilkeler çerçevesinde yapmaları gerekmektedir.

7417 Sayılı Kanun Metni (Resmi Gazete) İçin Tıklayınız

7417 Sayılı Kanun Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız

 

Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi                      : 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi                              : 07 Kasım 2022 mesai bitimine kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar      : Terhislerini takip eden 2 ay içinde (Kanun’un yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.)

 

Geçici Madde 83 madde hükmünden Yararlanabilecekler

Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde öğrenim gören öğrencilerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (05 Temmuz 2022),

a. Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler

b. Farklı türde ilişiği kesilenler

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilenler  07 Kasım 2022 tarihine kadar  Enstitümüze başvuranlar, (05 Temmuz 2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar için terhislerini takip eden 2 ay içinde Enstitümüze başvuranlar), af kanunundan yararlanabilecektir.

 

Geçici 83. madde hükmünden Yararlanamayacaklar

a. Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar

b. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler

c. 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar

d. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler

e. 07 Kasım 2022 tarihine kadar ilgili kanun hükmünden yararlanabilmek için Enstitümüze müracaat etmeyenler, af kanunundan yararlanamazlar.

 

Başvuruların Enstitümüze şahsen (veya noter aracılığıyla vekil tayin edilmiş kişi tarafından) yapılması gerekmektedir. Posta, kargo vb. başvurular kabul edilmeyecektir. 07 Kasım 2022 tarihinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Adresi: Alaeddin Keykubat Kampüsü Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Binası B Blok No: 146 Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. 42250, Selçuklu/KONYA

İletişim Numarası: 0 332 205 1779 (LEE Öğrenci İşleri)

 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  1. Yüksek Lisans programına başvuranlar için lisans diploması ve transkript belgesi (E-devlet üzerinden alınmalıdır.)

  2. Doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans diploması ile YL-DR transkript belgeleri (E-devlet üzerinden alınmalıdır.)

  3. Kaydının silindiği lisansüstü programa kayıt yaptırdığı dönemde kullandığı ALES sınav sonuç belgesi

  4. Doktora programına başvuranlar için kaydının silindiği lisansüstü programa kayıt yaptırdığı dönemde kullandığı Yabancı Dil sınav sonuç belgesi

  5. Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi

  6. Adli sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınmalıdır)

  7. Erkek öğrenciler için yeni tarihli ve barkodlu askerlik durum belgesi (E-devletten alınmalıdır)

  8. İki adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm boyutlarında olmalıdır)

Müracaat Formu:

LEE Af Müracaat Formu için Tıklayınız.

Af Kanunu Öğrenci Affı Başvuru Lisansüstü Eğitim Enstitüsü