Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

1. Genel Formlar
    1.1. Başvuru ve Kayıt Formları

        >> Doktora Başvuru Formu
        >> Tezli Yüksek Lisans Başvuru Formu
        >> Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Formu
        >> Yurt Dışından Gelen Öğrenci Başvuru Formu
        >> Doktora Kesin Kayıt Formu
        >> Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu
        >> Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu
        >> KUSİ Öğrenci Kabulü Başvuru Formu
    1.2. Öğrenci Formları
        >> 35. Madde Kapsamında Verilecek Beyanname
        >> 35. Madde Kapsamında Gelen Araştrma Görevlisi Faaliyet Raporu (LEE-3)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Seminer Formu (LEE-7)
        >> Yüksek Lisans-Doktora İlişik Kesme Belgesi (LEE-27)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Danışman Tercih Formu (LEE-41)
        >> Matbuu Dilekçe
    1.3. Öğretim Elemanı Formları
        >> Ders Bilgi Formu-İngilizce-ECTS_EK4_Eng
        >> Ders Bilgi Formu-Türkçe-ECTS_EK4_Tr
        >> Derse Devam Çizelgesi
        >> Uzmanlık Alanı Dersi Açma Formu (LEE-5)
        >> Bilimsel Hazırlık Dersi Sınav Sonuç Tutanağı (LEE-6a)
        >> Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Formu (LEE-6b)
        >> Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu (LEE-38)
        >> Öğretim Üyesi Danışman Değişikliği Dilekçesi (LEE-40)
        >> Sınav Tutanağı
    1.4. Anabilim Dalı Başkanlığı Formları
        >> LEE4-Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri
        >> LEE35-Yazılı Bilim Sınavı Jürisi Görevlendirme Formu
    1.5. Protokoller
        >> KÜSİ Öğrenci Kabulü İşbirliği Protokolü


2. Doktora Formları
    2.1. Yeterlik Sınavı Formları

        >> Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu (LEE-9)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-10)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Formu (LEE-11)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Yazılı Sınav Tutanağı (LEE-12a)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Sözlü Sınav Tutanağı (LEE-12b)
    2.2. Tez Önerisi Formları
        >> Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu (LEE-14)
        >> Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanağı (LEE-15)
        >> Doktora Tez Önerisi Müracaat Formu (LEE-22a)
    2.3. Tez İzleme Komitesi Formları
        >> Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (LEE-13)
        >> Tez İzleme Komitesine Sunulacak Ara Rapor Formu (LEE-16)
        >> Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu (LEE-17)
        >> Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu (LEE-18)
    2.4. Tez Savunma Sınavı Formları
        >> Tez Savunma Sınavında Adaya Sorulan Sorular Formu (LEE-8)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (LEE-19a)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesinde Hazırlanacak Durum Raporu (LEE-20a)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-21a)
        >> Doktora Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu (LEE-33a)
    2.5. Tez Teslimi ve İlişik Kesme Formları
        >> Yüksek Lisans-Doktora İlişik Kesme Belgesi (LEE-27)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Tez Teslim Tutanağı (LEE-36)


3. Tezli Yüksek Lisans Formları
    3.1. Tez Önerisi Formları

        >> Yüksek Lisans Tez Önerisi Müracaat Formu (LEE-22b)
    3.2. Tez Savunma Sınavı Formları
        >> Tez Savunma Sınavında Adaya Sorulan Sorular Formu (LEE-8)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (LEE-19b)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Öncesinde Hazırlanacak Durum Raporu (LEE-20b)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-21b)
        >> Yüksek Lisans Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu (LEE-33b)
    3.3. Tez Teslimi ve İlişik Kesme Formları
        >> Yüksek Lisans-Doktora İlişik Kesme Belgesi (LEE-27)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Tez Teslim Tutanağı (LEE-36)​​​​​


4. Tezsiz Yüksek Lisans Formları
    >> Yüksek Lisans-Doktora İlişik Kesme Belgesi (LEE-27)
    >> Uygulama Projesi Savunma Tutanağı (LEE-30)


5. Tez ve Seminer Yazım Kılavuzları
    5.1. Dokümanlar

        >> Açıklamalar 
        >> Yazım Klavuzu 
        >> Tez Şablonu 
        >> Seminer Şablonu 
        >> Şablon Kullanımı 
    5.2. Ekler
        >> EK-1-İç Kapak 
        >> EK-2-Tez Kabul ve Onay 
        >> EK-3-Tez Bildirimi 
        >> EK-4-Özet 
        >> EK-5-Abstract 
        >> EK-6-İçindekiler 
        >> EK-7-Kaynaklar 


6. Ciltli Tez Teslimi Kuralları
    >> Tez Tesliminde Uyulması Gereken Kurallar