Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

1. Genel Formlar
    1.1. Başvuru ve Kayıt Formları

        >> Yurt Dışından Gelen Öğrenci Başvuru Formu
        >> Doktora Kesin Kayıt Formu
        >> Tezli Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu
        >> Tezsiz Yüksek Lisans Kesin Kayıt Formu
        >> KUSİ Öğrenci Kabulü Başvuru Formu

        >> Yatay Geçiş Başvuru Formu (LEE-2)
    1.2. Öğrenci Formları
        >> 35. Madde Kapsamında Gelen Araştrma Görevlisi Faaliyet Raporu (LEE-3)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Seminer Formu (LEE-7)
        >> İlişik Kesme Belgesi (LEE-27)
        >> Yüksek Lisans-Doktora Danışman Tercih Formu (LEE-41)
        >> Matbuu Dilekçe
    1.3. Öğretim Üyesi Formları
        >> Ders Bilgi Formu-İngilizce-ECTS_EK4_Eng
        >> Ders Bilgi Formu-Türkçe-ECTS_EK4_Tr
        >> Derse Devam Çizelgesi
        >> Bilimsel Hazırlık Dersi Sınav Sonuç Tutanağı (LEE-6)
        >> Öğretim Üyesi Ders Telafi Formu (LEE-38)
        >> Öğretim Üyesi Danışman Değişikliği Formu (LEE-40)
        >> Sınav Tutanağı
    1.4. Anabilim Dalı Başkanlığı Formları
        >> Yazılı Bilim Sınavı Jürisi Görevlendirme Formu (LEE-35) 
    1.5. Protokoller
        >> KÜSİ Öğrenci Kabulü İşbirliği Protokolü


2. Doktora Formları
    2.1. Yeterlik Sınavı Formları

        >> Doktora Yeterlik Komitesi Öneri Formu (LEE-9)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-10)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Tutanağı Formu (LEE-11)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Yazılı Sınav Tutanağı (LEE-12a)
        >> Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyesi Kişisel Sözlü Sınav Tutanağı (LEE-12b)
    2.2. Tez Önerisi Formları
        >> Doktora Tez Önerisi Savunma Tarihi Bildirim Formu (LEE-14)
        >> Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanağı (LEE-15)
        >> Doktora Tez Önerisi Müracaat Formu (LEE-22a)
    2.3. Tez İzleme Komitesi Formları
        >> Tez İzleme Komitesi Öneri Formu (LEE-13)
        >> Tez İzleme Komitesine Sunulacak Ara Rapor Formu (LEE-16)
        >> Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Formu (LEE-17)
        >> Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu (LEE-18)
    2.4. Tez Savunma Sınavı Formları
        >> Tez Savunma Sınavında Adaya Sorulan Sorular Formu (LEE-8)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı (LEE-19a)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesinde Hazırlanacak Durum Raporu (LEE-20a)
        >> Doktora Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-21a)

        >> Tez Adı Değişikliği Bildirim Formu (LEE-23)
        >> Doktora Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu (LEE-33a)


3. Tezli Yüksek Lisans Formları
    3.1. Tez Önerisi Formları

        >> Yüksek Lisans Tez Önerisi Müracaat Formu (LEE-22b)
    3.2. Tez Savunma Sınavı Formları
        >> Tez Savunma Sınavında Adaya Sorulan Sorular Formu (LEE-8)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı (LEE-19b)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Öncesinde Hazırlanacak Durum Raporu (LEE-20b)
        >> Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Öneri Formu (LEE-21b)

        >> Tez Adı Değişikliği Bildirim Formu (LEE-23)
        >> Yüksek Lisans Tezi Kişisel Değerlendirme Raporu (LEE-33b)


4. Tezsiz Yüksek Lisans Formları
    >> Uygulama Projesi Değerlendirme Jürisi Tutanağı (LEE-30)

  >> Uygulama Projesini Üst Yarıyıldan Alma Formu (LEE-30)


5. Tez ve Seminer Yazım Kılavuzları
    
    >> Açıklamalar 
        >> Yazım Klavuzu 
        >> Tez Şablonu 
        >> Seminer Şablonu 
        >> Şablon Kullanımı  


6. Ciltli Tez Teslimi Kuralları
    >> Tez Tesliminde Uyulması Gereken Kurallar