Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Engelli Öğrencilerin Yabancı Dil Dersi Muafiyeti

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının "Engelli Öğrencilerin Yabancı Dil Dersi Muafiyeti" konulu 31.12.2021 tarihli kararında

"12.08.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan; temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olup öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarında kayıtlı işitme engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversitelerinin ilgili kurullarının belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesine ilişkin karar; 30.12.2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında yeniden değerlendirilmiş olup söz konusu kararın temel ve ortaöğretimde yabancı dil dersinden muaf olup öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarında kayıtlı engelli öğrencilerin, talep etmeleri halinde yabancı dil dersi yerine, üniversitelerinin ilgili kurullarının belirleyeceği eşdeğer kredide bir dersin verilmesi şeklinde değiştirilmesinin"

uygun görüldüğü bildirilmiştir. İlgili karar gereğince, yabancı dil dersinden muaf olmak isteyen engelli öğrencilerimizin bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Engelli Öğrenci Yabancı Dil Dersi Muafiyeti Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi KTUN