Makine ve Metal Teknolojileri

Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET TEKELİ

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUHAMMED HÜSEYİN GÜZEL

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUHAMMED HÜSEYİN GÜZEL

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. MUHAMMED HÜSEYİN GÜZEL

Amacı: Modern Türkiye'nin gereksinim duyduğu araştırma ve geliştirme alanlarında çalışabilecek, geliştirici, meslek etiğine sahip, ilkeli, insani değerlere saygılı, makine parçalarının teknik resimlerini elle veya bilgisayar ortamında çizebilen, çizilmiş hazır resimleri okuyabilen ve bunların imalatlarını yapabilen pratik bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Vizyon: Mezunları sektör tarafından tercih edilen ve aranan, bölge insanının ufkunu açacak gelişmelere öncülük eden, bilgi birikimi ve uygulama tecrübesi yüksek, teknik elemanları yetiştirerek öğrenci tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir program olmak.

Misyon: Sektörün ihtiyaç duyduğu üretken, araştırmacı, özgüven sahibi, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip eden ve kendini sürekli yenileyen, yeterli teknik bilgilerle donatılmış nitelikli bireyler yetiştirmek.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Bölümümüzde Makine Programı, Makine Resim Konstrüksiyon Programı ve Tarım Makineleri Programı olmak üzere üç farklı program eğitimi verilmektedir. Bu programlar, teknikerlik seviyesinde, tasarım ve imalat yöntemleri, teknik resim, malzeme bilgisi, hidrolik ve pnömatik, mühendislik, tarım makineleri vb. meslek derslerinin birikimleriyle bilgisayar destekli tasarım yapabilen konvansiyonel ve modern takım tezgâhlarıyla, talaşlı ve talaşsız imalat yöntemleriyle makine parçaları imalatını ve montajını yapabilen makine teknikerleri yetiştirir. Program 2 yıllık eğitim veren önlisans programıdır. 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda toplam 15 hafta ders işlenmektedir. Ayrıca 30'ar günlük 2 staj dönemi bulunmaktadır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ’unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Programlarda öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Önlisans programlarından mezun olabilmek için, öğrencilerin programında alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünde (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve her iki öğretim yılı sonunda da yapacağı zorunlu stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim - EDE) 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirme “Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre yapılır. Öğrencilerin sınav notlarının değerlendirilmesinde Mutlak Değerlendirme Sistemi uygulanır. Öğrencinin dönem başında Akademik Takvimde belirtilen süre içinde derslere kayıt yaptırması, Genel Sınav ve Bütünleme Sınavına girebilmesi için ise, teorik derslerin en az %70`i, uygulamalı derslerin ise en az %80'ine devam etmiş olması gereklidir. Uygulamalı derslerde başarısız olan öğrenci tekrar devam şartını ve diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir. Bir dersin başarı notu, yarıyıl içi etkinliğinden alınan puanın %40 ve genel sınav/bütünleme sınavından alınan puanın %60’ı alınarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı olabilmesi için genel sınav/bütünleme sınavından 100 tam puan üzerinden önlisans programlarında en az 30 puan alması gerekir. Bir dersin yarıyıl içi etkinliği değerlendirmesi ara sınav, ödev, proje, vaka analizi, seminer, laboratuvar çalışması, arazi çalışması, atölye uygulaması, stüdyo ve benzeri araçlar ile yapılır. Genel Sınav/Bütünleme Sınavı eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılan ve dönem boyunca işlenen bütün konular ile yapılan çalışmaları kapsayan sınavdır. Genel sınava, derse devam zorunluluğunu yerine getiren, ödev, çalışma ve benzeri etkinliklerdeki yükümlülüklerinden ve uygulamalı derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenci girebilir. Bir dersin bütünleme sınavına, genel sınava girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen veya girdiği halde başarı notu en fazla DC olan öğrenciler girebilir. Öğretim elemanı tarafından belirlenen yarıyıl içi etkinliği puanının hesaplanmasında kullanılacak ara sınav, seminer, proje, ödev ve benzeri araçların neler olduğu, bunların sayısı ve katkı yüzdeleri bölüm kurulu onayı ile kesinleşerek yarıyıl başına kadar ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi paketinde gösterilir.

İstihdam Olanakları: Programından mezun olan öğrenciler talaşlı ve talaşsız üretim yapan makine imalat sanayisinde, "Üretim, Kalite Kontrol, Fabrika Bakım Teknikeri" unvanı ile istihdam edilirler. Ayrıca Mühendislik Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş imkânları vardır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Makine, Makine Resim Konstrüksiyon ve Tarım Makineleri programlarından mezun olan öğrenciler, üniversitelerin Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri Lisans Programlarına dikey geçiş yapabileceklerdir.