Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı

Bölüm Başkanı: DOÇ. DR. YAĞMUR KÜÇÜKBEZİRCİ

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. GÖKHAN ÇÖLÜK

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. RAMAZAN GÖRÜCÜ

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. RAMAZAN GÖRÜCÜ

Amacı: Basım ve Yayın teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, alanında ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, gelişen teknolojiye ayak uydurabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan sektörün ihtiyaç duyduğu grafik tasarım, basım ve yayın konusunda her türlü yazılım ve donanımı kullanabilecek birikimi olan, kalite güvence de dâhil olmak üzere sektörün her alanında görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü, kendi alanında uluslararası norm ve ölçütlere uygun olarak toplumun ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretebilecek, uzağı görebilen, kalifiye teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: Uluslararası standartlarda, Basım ve Yayın Teknolojileri üzerine araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kendi kültürel değerlerine sahip çıkan, diğerlerine de saygı gösteren, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi, bilgi ve teknolojiyi kullanarak insanlığa hizmet etmeyi, ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmiştir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Basım ve Yayın teknolojileri programında öğrenciler basım işlemlerinin bütün aşamalarının temel eğitimini teorik ve uygulamalı olarak almaktadır. Alanı ile alakalı masaüstü yayıncılık programlarını öğrenerek kullanmakta, basım aşamasında baskı sistemlerini öğrenerek işe uygun baskı seçimini yapmakta, baskı işlemlerinin aşamalarını gerçekleştirmekte ve baskı sonrasında ise kalite kontrolünde dikkat etmesi gereken noktaları öğrenmektedir. Ayrıca iş organizasyonu, maliyet çıkarma, fiyatlandırma, ambalaj tasarımı, proje hazırlama ve iş güvenliğinin önemini öğrenmektedir. Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadırlar. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş gününden oluşan 2 adet zorunlu iş yeri stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Basım ve Yayın Teknolojisi programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler ve beceriler doğrultusunda Basım ve Yayın sektöründe mal/hizmet üreten, Grafik Tasarım Birimleri, Halkla İlişkiler, Müşteri İlişkileri, temsilci firmaları, Üretim Planlama Departmanları, Kalite Departmanları, Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Departmanları, Yayın evleri, Gazetelerde, Basımevlerinde, Ajans hizmetlerinde, Mürekkep firmaları, Solvent üreten firmalar, Kalıp firmaları, Film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar, Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım, Ambalaj firmalarının üretim departmanları, Etiket sanayi, Görsel Medya yapımcılığının alt dallarında uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçişler yapılmaktadır. Programımızdan ÖSYM’nin DGS kılavuzunda belirlenen yaklaşık 22 adet görsel ve işitsel medya yapıcılığıyla ilgili gazetecilik, reklam tanıtım, halkla ilişkiler grafik vb. gibi eğitim veren bölümlere Dikey Geçiş Sınavı ile geçişler sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ayrıca Açık Öğretim Fakültesi İşletme ve İktisat Fakültelerine direk kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilmektedirler.