Endüstri Ürünleri Tasarımı

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Memiş AKKUŞ

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı, ihtiyaçları temel olarak insanların hayatını, yaşam koşullarını, sağlığını ve yaşam çevresini iyileştirmek amacıyla ürün, sistem, hizmet ve deneyim geliştiren, kullanıcı odaklı yaratıcı problem çözme süreçlerini içeren disiplinler arası bir meslektir. Konya Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, yaratıcılık ve yenilik ile iç içe olan, geleceğin tasarım sorunlarına çözüm arayan ve sürekli çözüm geliştiren ve kendini sürekli yenileyebilen bilim ve sanatı özgün şekilde kullanan yetkin tasarımcıları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, iyi tasarım ilkelerini benimseyerek toplumun refahına katkıda bulunur. Ürün tasarımı, sistem tasarımı, hizmet tasarımı ve deneyim tasarımı alanlarında uygulamaları bulunan endüstriyel tasarımın bu anlamda verdikleri hizmetler önem taşımaktadır. Bu bölümde yetişen tasarımcılar, Türk Endüstrisine tasarım açısından yön verecek ve gelişimine katkıda bulunacaktır. Bunların yanında, endüstri alanında kurumsal ve kurumlar arası Ar-Ge çalışmalarına destek vererek gelişmesini sağlayacaktır. Türk Endüstrisi’nin küresel anlamda rekabete katılabilmesi ve pazarda yerini sağlamlaştırabilmesi için ihtiyacı olan tasarımcı ve ürün desteğini yine bu bölümden mezun olan tasarımcılar sağlayacaktır.

 

Konya Teknik Üniversitesi’nin eğitim-öğretimde uluslar arası düzeyde saygınlık kazanmış bilimsel çalışmaları, deneyim ve birikiminden Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünün öğrencileri de faydalanacaktır. Üniversite bünyesindeki teknolojik alt yapı ve öğrenmeyi teşvik eden yönetim anlayışının yanı sıra üniversitenin doğrudan Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde olması, Türk Endüstrisi’ne katkı sağlayacak ve bu bölümde yetişecek öğrencilerimizi bölge bazındaki eşdeğerlerinden farklı kılacaktır.

 

Mezunlar, mobilya, beyaz eşya, elektronik ve iletişim, takı, aydınlatma, sergileme ve teşhir, otomotiv sektörü gibi seri üretilebilecek her türlü alanda,  özel sektörde ve kamuda iş imkânına sahip olabilmektedir. Mezunlar, serbest tasarımcı olarak kendi ofislerini kurma olanağına da sahiptir.  

 

Bölümümüz Üniversitemiz Senatosunun 17.01.2020 tarih ve 01-09 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 6.4.2020 tarih 25254 sayılı yazıları ile kurulmuştur. Merkezi yerleştirme ile öğrenci alacaktır, henüz öğrenci almamaktadır.