İnşaat

Bölüm Başkanı: PROF. DR. MUSTAFA ALTIN

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. SALİH CENGİZ

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET ALİ LORASOKKAY

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. MEHMET ALİ LORASOKKAY

Amacı: İnşaat Teknolojileri ile ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, ihtiyaç olan mimari ve betonarme statik projelerinin tasarımları, sektörün ihtiyaç duyduğu bilgili, deneyimlerini pratik uygulamalara dönüştürebilen, toplumsal ve teknolojik yeniliklere açık, girişimci, üretken, insan ve çevreye saygılı, özgüvene sahip, mimarlar, inşaat mühendisleri ve işçiler arasında köprü görevi yapacak, İlgili standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun şekilde imalatların yaptırılmasını sağlayacak yeteneklere sahip, İnşaat sektöründeki her türlü imalatların tekniğe uygun bir şekilde yapılmasını sağlayan ve kontrolünü yapabilecek birikimi olan, kamu sektöründe ve özel sektörde görev alabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Gelişen inşaat sektöründe, bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, ulusal ve uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ihtiyaç duyulan uygulamacı ara eleman özelliğine sahip tekniker yetiştiren, üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.

Misyon: Matematik, fen bilimleri ve alanları ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek, alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Bunun yanında tarihi ve toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip, kamu sektöründeki her türlü inşaat la ilgili büro işlerinde ve şantiyedeki işleri yerinde takip ederek mesleğine yönelik uygulama ve kontrol etme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadırlar. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş gününden oluşan 2 adet zorunlu iş yeri stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Program mezunları, kamu ve özel işyerlerinde, “İnşaat Teknikeri" ve “ Yapı Yalıtım Teknikeri " olarak görev alabilirler. Tekniker unvanı ile 12.08.2001 tarih ve 24491 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği" uyarınca, mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında hazırlanan projelerin mevzuata uygunluğunu, detay ve hesapların doğruluğunu ve proje sahiplerinin sicil durum belgelerinin varlığını denetleyen kontrol firmalarında görev alabilirler. 5 Katı geçmeyen ve alanı 500m² kadar olan binalarda şantiye şefi olarak görevlendirilebilirler. Bunların yanı sıra, her türlü inşaatta yapı denetçiliği, şantiye şefi yardımcılığı ve sürveyanlık yapmaya yetkilidirler. Ayrıca resmi kuruluşlarda, özel mimarlık ve mühendislik büroları ile hazır beton firmalarında, inşaat laboratuvarlarında ve yapı denetim bürolarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.