Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri

Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA SELMANİ MUSLU

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA SELMANİ MUSLU

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. İSMAİL ARIK

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. İSMAİL ARIK

Amacı: Mobilya ve Dekorasyon alanında ilgili kavram, terminoloji, malzeme ve üretim teknolojilerini öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama yeteneğine sahip, planlamada ve üretimde ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yöntem ve modeller tasarlayabilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek yetkinlikte, işçi sağlığı ve iş güvenliği, kalite güvence, ürün ve sistem tasarımı, üretim planlama ve üretim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Mobilya ve Dekorasyon Programı kendi alanında yeterli teorik ve uygulamalı bilgi birikimine sahip, iş becerisi yüksek, nitelikli, alanında uzman ve geleceği görebilen teknik elemanlar yetiştirme amacında olan, Yüksek nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunan, Mobilya ve Dekorasyon alanında mezunları tercih edilen, araştırma ve mesleki alanda hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş becerili ve saygın teknikerler mezun eden bir bölüm olmaktır.

Misyon: Uluslararası standartlarda, kaliteli eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu, mesleğin gerektirdiği etik değerlere bağlı, bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen ve kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşma ve üretme becerisine sahip, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan ve Mobilya ve Dekorasyon alanında malzeme ve üretim teknolojilerini araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, geçmiş teknoloji ve üretim yöntemleri ile bugünkünü karşılaştırıp gelecekte olabilecek gelişmeleri tahmin edebilen, sorgulayıcı, farklı görüş ve düşüncelere saygı ile yaklaşan, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmayı görev ve sorumluluk sayan yetkin teknikerler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır. Bunun yanında Mobilya ve Dekorasyon Programı ahşap ve türevi malzemeleri, mobilya hırdavat ve donanımlarını, kullanılacağı yer ve amacına göre mobilya tasarımını, üretim yöntem ve teknolojilerini, makinelerin periyodik bakımlarını, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile verilen programa göre üretim yapmayı ve yaptırmayı kapsayan bir programdır. Mobilya ve Dekorasyon Programındaki öğrenciler, Mobilya ve Dekorasyon sektörünün mobilya tasarımı, planlama, satınalma, üretim ve sevkiyat alanlarında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisi ile donatmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen bireyler olarak yetiştirmektedir.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadırlar. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Ayrıca 2. ve 4. dönemler sonunda her biri 30 iş gününden oluşan stajlarını yapmak zorundadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Mobilya ve Dekorasyon Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda Mobilya sektöründe, mal ve hizmet üreten, mobilya atölye ve fabrikalarında, iç mimari bürolarında, satış ofisleri ile ihtiyaç duyulan özel işletmeler ile kamu kurumlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanlardan Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İmalat Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Orman Endüstri Mühendisliği alanlarından tercih yapabilmekte ve ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.