Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Misyon: Üniversitemiz birimleri ile eşgüdüm içerisinde eğitim-öğretim planlarının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, öğrencilerimize, mezunlarımıza, öğretim elemanlarımız ve ilişkide olduğumuz kamu kurum ve kuruluşlara bilgi ve belge hizmeti vermek.

Vizyon: Öğrenci odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde işinde en iyiye ulaşmaya çalışan, gelişmelere açık kaliteden ödün vermeden Üniversitemizin vizyonunun hayata geçirilmesi çalışmalarında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam etmektir.