Elektronik ve Otomasyon

Bölüm Başkanı: ÖĞR. GÖR. DR. ALİ SAİT ÖZER

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. ALİ SAİT ÖZER

Farabi Koordinatörü: ÖĞR.GÖR. NAZİF ERBİL

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR.GÖR. ÖZDEMİR ALKAN

Amacı: Elektronik alanındaki teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen, alanı ile ilgili problemleri çözme yeteneğine sahip, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarını planlayıp, yürütülmesini sağlayabilecek, bilimsel ve teknik bilgi birikimi kazanmış elektronik teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon: Yüksek nitelikli öğretim elemanı kadrosu ile uluslararası düzeyde eğitim-öğretim sunan, elektronik alanında mezunları tercih edilen, araştırma ve mesleki alanda hayat boyu öğrenmeyi benimsemiş becerili ve saygın teknikerler mezun eden bir bölüm olmaktır.

Misyon: Uluslararası standartlarda, kaliteli eğitim yoluyla ulusal ve uluslararası sanayinin ihtiyaç duyduğu, mesleğin gerektirdiği etik değerlere bağlı, bilgi donanımına sahip, teknolojiyi etkin kullanabilen ve kendini yenileyebilen, bilgiye ulaşma ve üretme becerisine sahip, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkan elektronik alanında yetkin teknikerler yetiştirmektir.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ’unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda okumuş olan öğrenciler bazı derslerden muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Bunun için başvuru şartlarında olan transkript ve ders içeriklerini getirmek zorundadırlar. Gerekli incelemeler yapılarak uygun görülen derslerden muaf edilirler.

Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş gününden oluşan 2 adet zorunlu iş yeri stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Program mezunları Elektronik Haberleşme alanında kamu ve özel sektöre ait olan: televizyon ve radyolarda, telefon operatörü firmalarda, veri iletişimi alanında hizmet veren firmalarda, haberleşme cihazı imal eden elektronik firmalarında ve diğer kurumsal yapıdaki birçok kurum ve kuruluşta, tasarım geliştirme, bakım, onarım, üretim ve uygulama aşamalarında elektronik teknikeri olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.