Elektrik ve Enerji

Bölüm Başkanı: DOÇ. DR. TUĞBAHAN YILMAZ

Erasmus Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. AHMET KARYEYEN

Farabi Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. MUSTAFA ARSLAN

Mevlana Koordinatörü: ÖĞR. GÖR. DR. ABDULLAH CEM AĞAÇAYAK

Amacı: Bölümümüz ön lisans eğitim ve öğretimde uluslararası standartlara ulaşmayı amaç edinen, kendi disiplini içinde yeni gelişmeleri takip ederek özgün sistem tasarımı yapabilen ve küresel boyutta rekabet edebilen, evrensel değerlere duyarlı ve meslek etiğini özümsemiş, bilgi birikimini ve teknolojiyi toplumun refahı ve mutluluğu için kullanan bireylerin yetiştirilmesini hedeflemektedir.

Vizyon: Bölümümüz, Mezunları ülkemizde ve dünyada tercih edilen ve aranan, uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip, paydaşların problemlerine hızlı, kaliteli ve etkili çözümler üreten, teknik alanda yeterli bilgi ve beceri birikimine sahip alanında uzman teknik eleman yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyon: Elektrik ve Enerji Bölümü ön lisans düzeyinde verdiği eğitim-öğretim ile başarılı üniversite öğrenci adayları tarafından öncelikle tercih edilen bir bölüm olarak sanayinin ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine bilgi erişimini ve kullanımını öğretmek, bilginin iletilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, çok disiplinli bir takım anlayışı içinde ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve sosyal etkinliklere katılma ve katkıda bulunma yeteneği kazandırmak, teknolojinin hızla geliştiği bir ortamda, etik sorumluluk da taşıyarak, ülkemizde yaşam kalitesini artırıcı çalışma bilinci yerleştirmek, seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen beceriyi kazanmış olarak mezun etmek, küresel boyutta bilimsel mükemmelliği ölçü alacak şekilde yetiştirmek ve yönlendirmek, özgüveni gelişmiş, yaratıcı ve etkin (yazılı ve sözlü) iletişim becerisi kazandırmak, bölümümüzün misyonudur.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: Mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: MEB'e bağlı Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından sınavsız geçiş yolu ile gelen öğrencilerle, ÖSYM sınavı sonucu diğer lise ve dengi okullardan gelen öğrencilerin dengelerine dikkat edilerek eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Mezuniyet Şartları: Bu önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin Program müfredatındaki bütün derslerden başarılı olması ve en az 120 AKTS kredi toplaması, 30 iş gününden oluşan 2 adet zorunlu iş yeri stajını (Endüstriye Dayalı Eğitim-EDE) tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: Elektrik Programından mezun olan öğrenciler, Elektrik ve Enerji sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle Lisans eğitimine devam edebilirler.