Mühendislik Temel Bilimleri

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Dağıstan ŞİMŞEK

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç. Dr. Ömür Kıvanç KÜRKÇÜ, Dr. Öğr. Üyesi Yalçın GÜLER

Erasmus Koordinatörü: Prof. Dr. Nurettin IRMAK

 

Amacı: Temel bilimler mühendisliğin çok önemli bir bileşenidir. Kaliteli bir mühendis ancak kaliteli bir temel bilimler öğretimi ile mümkün olabilecektir. Temel bilimler dinamik bir yapıya sahip olup özellikle mühendislik alanından büyük ölçüde etkilenmektedir. Mühendislik alanındaki gelişmeler temel bilimler alanında yeni araştırma konularının ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu konulardaki ilerlemeler tekrar mühendisliğe ve mühendislik öğretimine katkı sağlamaktadır.

 

Mühendislik lisans öğrencilerine verilen matematik, fizik ve kimya dersleri ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerine verilen Mühendislik Matematiği dersleri bu doğrultudaki en temel uygulamalardır. Bunun yanı sıra üniversitenin diğer birimlerinin ders programlarında bulunan matematik ve fizik dersleri için de Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim kadrosu desteği sağlayacak önemli bir bölümdür. Mühendislik Temel Bilimleri özellikle disiplinler arası projelerin geliştirilmesi, lisansüstü eğitim programlarının oluşturulması ve ortak bilimsel çalışmaların gerçekleştirmesinde köprü vazifesi görebilecek bir bölümdür. Ayrıca özellikle yüksek lisans tezi veya doktora tezi tamamlama aşamasında olan mühendislik lisansüstü öğrencileri, bu çalışmaları sırasında temel bilimler alanında duydukları ihtiyaçlar için Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinden kolay ve hızlı bir şekilde destek alabileceklerdir.

 

Hem ders içerikleri hem de ders işleyişinin klasik fen ve edebiyat fakülteleri bünyesinde yürütülen temel bilimler öğretiminden farklılık göstermesi, özellikle derslerin işlenişi sırasında mühendislik uygulamalarından örneklerin verilmesi öğrencilerin motive olmasında ve bakış açılarının gelişmesi konusunda son derece önemlidir. Üniversitemiz manifestosunda yer aldığı gibi “Gelişimin Öncüsü” olarak Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü bilim dünyasındaki gelişmeleri yakından takip ederek rekabetçi bir yaklaşımla bu gelişmelere öncülük etmektedir. Müfredatlarımızı, bilimsel gelişmelerin ışığında modern/güncel teknolojileri ve yaklaşımları içerecek şekilde  “gelişimin öncülüğünü hedefleyen”, “özel/kamu sektöründe istihdam olmayı hedefleyen” ve “bilim insanı olmayı özendiren ve yönlendiren" bir anlayış içerisinde düzenlemekteyiz.

 

Misyon: Mühendislik Temel Bilimleri olarak misyonumuz; bilimsel çalışmaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde, ulusal ve uluslararası anlamda öncülük etmek ve disiplinli, çalışkan, temel bilimlerdeki bilgilerini mühendislik uygulamalarında harmanlayabilen, ileri teknoloji ve bilimsel gelişmeleri analiz edebilen, donanımlı öğrenci yetiştirmektir. 

 

Vizyon: Mühendislik Temel Bilimleri olarak vizyonumuz; matematik, fizik gibi temel bilimler ile mühendislik prensiplerini disiplinler arası bakış açısıyla birleştirerek geleceğin mühendislerine modern ve analitik düşünme yeteneği kazandırmaktır.