Mimarlık

Bölüm Başkanı: PROF.DR. MİNE ULUSOY

Bölüm Başkan Yardımcısı: DOÇ.DR. ARİFE DENİZ OKTAÇ BEYCAN

Erasmus Koordinatör: DOÇ. DR. SELÇUK SAYIN

Farabi Koordinatör: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İLHAN KOÇ

 

Amacı: KTÜN Mimarlık Bölümü, sanat ve bilimi entegre eden tasarım yaklaşımı ile analitik düşünebilen, sorgulayan, öğrenmeye açık, limitler içerisinde maksimum yaratıcılığı arayan, üç boyutlu düşünme becerisi yüksek, uygulamaya dönük meslek pratiklerini estetik algı ile gerçekleştirebilen, ekolojik yaklaşımı, evrensel tasarım ilkelerini ve erişilebilirliği benimseyen, meslek etiğini değerler sistemine oturtmuş, katılımcı, gelenekten beslenerek, geleceği inşa eden bireyler yetiştirmektedir.

 

Vizyon: KTÜN Mimarlık Bölümü, akademik ve entelektüel sinerji alanını Mimarlık uğraşının teknik ve sanat arakesitindeki tüm girdileri ile Konya, Türkiye ve Dünya çapında yayarak ulusal ve uluslararası iş birliğine açık, AR-GE desteği ile sektörel anlamdaki yeni nesil gelişmelerin parçası olmak vizyonundadır.

 

Misyon: KTÜN Mimarlık Bölümü, 1970 yılına dayanan bir eğitim geleneği ile estetik, teknik gerekleri yerine getiren mimari tasarım üretebilme becerisine sahip, sanat, teknoloji, insan bilimleri hakkında yeterli donanımda, tasarım fikirlerini mimari anlatıya dönüştürülebilen, çevresel sorunlara mimari boyutlarına göre akademik ve pratik çözümler üretebilen, mesleki etik değerlerine sahip, doğanın ve tüm canlıların yaşam hakkına saygılı, sanatsever, yaşam boyu öğrenmenin ve kişisel gelişiminin önemini kavramış, empatiye inanan, küresel bağlamda yenilikçi ve girişimci mimarlar yetiştirmeyi öz-görev kabul eder.

 

Program Dili: Türkçe, İngilizce

 

Program Tanımı: KTÜN Mimarlık Bölümü, dört yıllık lisans eğitimi sonrasında mimarlık programını tamamlayan mezunlara, ilgili alanlarda tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora eğitimi sağlamaktadır. 4 Profesör, 5 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi ve 24 Araştırma Görevlisi zorunlu ve seçime bağlı derslerle eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. Mimari tasarım stüdyoları yanında, yapı elemanları, yapı malzemeleri, yapım sistemleri, mimarlık tarihi ve restorasyon dersleri çağdaş bir çalışma ortamında yapılır.

 

Kabul Kayıt Koşulları: KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümüne kabul edilecek adayların lise veya lise dengi okullardan mezun olmaları beklenmektedir. Eğer aday yabancı ülke lise diplomasına sahipse bu diplomanın denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir. Öğrenci Seçme Sınavı sonucunda o öğretim yılında KTÜN Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü için geçerli olan puan ve şartları sağlayan adaylarla, KTÜN Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi hükümlerine göre bölüme kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt için ÖSYMde belirtilen belgeleri getirmek suretiyle kayıtlarını yaptırabilirler. Mimarlık Bölümü lisans eğitimine kayıt yaptıracakların KTÜN Ön lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtildiği üzere aynı zamanda bir başka örgün ya da kontenjan sınırlaması olan açık öğretim ya da uzaktan eğitim lisans programında kayıtlı olmamaları gerekmektedir.

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölüme yatay ve dikey geçişle gelen öğrencilerin önceki öğrenmeleri, oluşturulan intibak komisyonu tarafından bölüm müfredatına göre değerlendirilerek öğrencilerin intibakı gerçekleştirilir. Bölümde çift anadal ya da yandal yapacak öğrencilerin önceki öğrenimleri ise, Yüksek Öğretim Kurumlarında Ön Lisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

 

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS kredi almalı ve 20 iş günü şantiye ve 20 iş günü büro stajını tamamlamalıdır.

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Mimarlık Programı ölçme ve değerlendirme esasları KTÜN Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre belirlenmektedir.

 

İstihdam olanakları: Mimarlar, inşaat firmalarında ve işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve serbest meslek sahibi olarak büro açabilirler.

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Bölümümüzde lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, yurtiçinde ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler. Ayrıca yurt dışındaki farklı üniversitelerde ilgili kurumun şartlarını sağlamak suretiyle lisansüstü eğitim yapabilirler.