Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Misyon

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin özgörevi; öğrencilerini, çağdaş bilgilerle donanımlı olarak ulusal ve uluslararası alanda rekabetçi; mühendislik görevlerini başarıyla yerine getiren ve bu sebeple kendi iş alanlarında tercih edilen; analitik düşünme, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış; azimli, yaratıcı, girişimci, yaşam boyu öğrenmeyi kendine görev edinmiş; mühendislik uygulamaları için modern araçları kullanma yeteneğine sahip; çevre, sağlık, güvenlik ve mesleğini koruma sorumluluğunu üstlenmiş; iş etiğine uygun davranışlar sergileyen ve ülkesine hizmet eden bireyler olarak hazırlamaktır.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi; lisans eğitiminin yanında, bilimsel gelişmenin itici gücü olan lisansüstü eğitim gören öğrencilerine ulusal ve uluslararası kabul gören çalışmalar yaptırarak mühendislik ve mimarlık bilim ve teknolojisine katkı sağlama, teknoloji geliştirme, bölgesel ve ulusal mühendislik ve endüstriyel problemlere çözüm getirme hedeflerini görev edinmiştir. Bu hedeflere ulaşmak üzere, nitelikli araştırıcılardan oluşan akademik insan gücünü arttırmak gayretindedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yönetimi, bu özgörevi yerine getirebilmek üzere öğrencilerine gerekli alt yapı, laboratuar ve bilgisayar donanımını hazırlamak için çaba harcamaktadır

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda başarıyı ve çağdaşlığı gözeterek mühendislik eğitiminde üst seviyelere erişmek, mühendislik bilim ve teknolojisine katkıda bulunabilme standartlarına sahip olmak, önde gelen saygın ve tanınmış bir eğitim kurumu olmak