Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız...

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usuller için tıklayınız