Endüstri Mühendisliği

KTÜN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI MİSYONU VE VİZYONU (Detay
KTÜN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI POLİTİKALARI (Detay
KTÜN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Detay)
KTÜN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORGANİZASYON ŞEMASI (Detay
KTÜN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI PAYDAŞ LİSTESİ ve KATKI SAĞLAMA ŞEKLİ (Detay

 

Görev Tanımları

ENDA-GT-2.04.001-Anabilim Dalı Başkanı

ENDA-GT-2.04.004-Birim İntibak Komisyonu

ENDA-GT-2.04.005-Birim Erasmus Koordinatörlüğü

ENDA-GT-2.04.006-Birim Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü

ENDA-GT-2.04.007-Birim Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

ENDA-GT-2.04.009-Birim Mezuniyet Komisyonu
 

İş Akış Süreçleri

ENDA-IA-2.04.001-Uzaktan Eğitim Süreci
ENDA-IA-2.04.002-Kişisel Verilerin Korunması Süreci
ENDA-IA-2.04.004-İntibak Süreci
ENDA-IA-2.04.005-Erasmus Süreci
ENDA-IA-2.04.006-Farabi Öğrenim Hareketliliği Süreci
ENDA-IA-2.04.007-Mevlana Değişim Programı Öğrenim Hareketliliği
ENDA-IA-2.04.009-Mezuniyet Süreci
ENDA-IA-2.04.010-Web Yönetim Süreci