Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Muzaffer Kumru
Muzaffer Kumru
Tekniker
mkumru@ktun.edu.tr
Musa Bölükbaş
Musa Bölükbaş
Bilgisayar İşletmeni
mbolukbas@ktun.edu.tr