Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Kentsel Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Murat Oral

Müdür
moral@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Topçu

Üye
ktopcu@ktun.edu.tr

Arş. Gör. Elif Merve Erturan

Üye
emerturan@ktun.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Zafer Kuyrukçu

Üye
zkuyrukcu@ktun.edu.tr