Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi

Dr. Öğr. Üyesi Engin Eşme

Müdür
eesme@ktun.edu.tr