Duyuru Detay

Anasayfa > Duyurular > Duyuru Detay

2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Yazılı Sınav Sonuçları

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Üniversitemizde görevli idari personel için 04/12/2021 Cumartesi günü gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yazılı sınav aşamasına ilişkin sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazlar 15-21 Aralık 2021 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacak olup, yapılan itirazlar itiraz süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içinde karara bağlanarak kesinleşen yazılı sınav sonuçları adaylara duyurulacaktır.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz olmadığı takdirde sözlü sınavların 23 Aralık 2021 Perşembe günü yapılması planlanmaktadır. Yazılı sınav sonuçlarına itiraz olması hâlinde sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Üniversitemizin web sayfasından ( https://www.ktun.edu.tr/ ) daha sonra duyurulacaktır.

Sözlü Sınavın Uygulaması:

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak adaylar yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayın sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılırlar.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, başvuru yapan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

YAZILI SINAV SONUÇLARI

Konya Teknik Üniversitesi KTÜN