Security Office

Abdulkadir Bozkaya
Abdulkadir Bozkaya
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi
abozkaya@ktun.edu.tr
Abdurrahim Yaşlı
Abdurrahim Yaşlı
Güvenlik Görevlisi
ayasli@ktun.edu.tr
Ahmet Sarı
Ahmet Sarı
Güvenlik Görevlisi
asari@ktun.edu.tr