Academic Staff

Arş. Gör. Dr. Abdullah Çakan
MÜHENDISLIK VE DOĞA BILIMLERI FAKÜLTESI
MAKINA MÜHENDISLIĞI