Personel Daire Başkanlığı

2021 Yılı Norm Kadro Planlaması

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4. maddesinin 8. fıkrası uyarınca, 2021 yılı Norm Kadro Planlaması Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 09.12.2020 tarih ve 2020/29-08 sayılı kararı ile ekte belirtilen şekilde uygun görülerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmuştur.

İlgili norm kadro planlamasını görüntülemek için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi Norm Kadro Planlaması