Personel Daire Başkanlığı

 

Formlar ve Belgeler

 

 Hususi Pasaport Formu

 Hizmet Pasaport Formu

 Yurtiçi/Yurtdışı Görevlendirme Başvuru Formu

 Kefalet Senedi (Yurt Dışı)

 Kefalet Senedi (Yurt İçi)

 Mal Bildirimi

 Tedavi Yardım Formu

 Maaş Nakil Bildirimi

 İlişik Kesme Belgesi

 Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Formu

 Öğretim Üyesi İlanı Başvuru Taahhütnamesi

 AYÖK Belgesi

 Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma Formu

 Öğretim Üyesi Başvurusuna İlişkin Formlar

         -------------------------------------

          FORM-1

          FORM-2

          FORM-3

          FORM-4

          FORM-5

          FORM-6

          FORM-7

          FORM-8

         -------------------------------------