Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik