Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2020 YILI MALİ TABLOLAR

Bilanço Tıklayınız

Bütçelenen ve Gerçekleşen Tutarların Karşılaştırma Tablosu Tıklayınız

Faaliyet Sonuçları Tablosu Tıklayınız  

Nakit Akış Tablosu  Tıklayınız

Öz Kaynak Değişim Tablosu Tıklayınız

2021 AYLIK MALİ TABLOLAR

OCAK

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Tıklayınız

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Mizan (Ana Hesap) Tıklayınız

Mizan (Son Düzey) Tıklayınız

ŞUBAT

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Tıklayınız

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Mizan (Ana Hesap) Tıklayınız

Mizan (Son Düzey) Tıklayınız

MART

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu Tıklayınız

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu Tıklayınız

Mizan (Ana Hesap) Tıklayınız

Mizan (Son Düzey) Tıklayınız