Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın Misyon ve Vizyonu İçin Tıklayınız

Paydaş Listesi Ve Katkı Sağlama Şekli için tıklayınız.

Organizasyon Şeması için tıklayınız.

KTUN  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Performans Göstergelerileri için Tıklayınız

2022 Yılı Birim İç Değerlendirme Raporu için Tıklayınız.

KTUN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

SGD-GT-1.33.01 Daire Başkanı

SGD-GT-1.33.02 Bütçe ve Performans Programı Birimi  Şube Müdürü

SGD-GT-1.33.03 Bütçe ve Performans Programı Birimi Personeli

SGD-GT-1.33.04 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Şube Müdürü

SGD-GT-1.33.05 Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi Personeli

SGD-GT-1.33.06 İç Kontol ve Ön Mali Kontrol Birimi Şube Müdürü

SGD-GT-1.33.07 İç Kontol ve Ön Mali Kontrol Birimi Personeli

SGD-GT-1.33.08 Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Şube Müdürü

SGD-GT-1.33.09 Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi Personeli

SGD-GT-1.33.10 Muhasebe Yetkilisi

KTUN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞLARI

SGD-İA-1.33.001 Banka Hesabı İşlemleri Süreci

SGD-İA-1.33.002 Ek Ders Ve Fazla Çalışma Ödeme İşlemleri 

SGD-İA-1.33.003 İhale Dosyası İnceleme Süreci

SGD-İA-1.33.004 Kişilerden Alacak İşlemleri Süresi

SGD-İA-1.33.005 Vergi Beyannameleri İşlem Süreci

SGD-İA-1.33.006 Taşınır İşlemlerinin Muhasebeleştirilme Süreci

SGD-İA-1.33.021 Ayrıntılı Finansman Programı

SGD-İA-1.33.022 Bütçe hazırlama İşlemi Süreci

SGD-İA-1.33.023 Bütçe İptal İşlemi

SGD-İA-1-33.024 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SGD-İA-1-33.025 Ödenek Ekleme İşlemi

SGD-İA-1.33.026 İdare Faaliyet Raporu Hazırlanma İşlemi Süreci