Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Bölüm Başkanı: DOÇENT DOKTOR ARİF EMRE DURSUN

Erasmus Koordinatörü: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATİYE BİLİM

Farabi Koordinatörü: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATİYE BİLİM

Mevlana Koordinatörü: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ATİYE BİLİM

Amacı: İşyerlerinde var olan riskleri en aza indirebilmek, tehlikeleri düzgün bir şekilde tanımlayabilmek, tehlikeleri kaynağında yok edebilmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturabilmek, çalışanların dikkatli bir şekilde çalışmalarını özendirerek iş verimini artırabilmek, herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdani ve mali sorumlulukları en aza düşürmek ve bu sayede işletmenin karlılığını artırarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak, İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü toplum içinde yaygınlaştırmak, İş Sağlığı ve Güvenliği Programının amaçları arasındadır. İş güvenliği kültürünü özümsemiş, iş hayatında ihtiyaç duyacağı alt yapıya sahip, araştıran ve sorgulayan, mesleki etik kurallara uyan, bilgiye nasıl ulaşacağını bilen, öğrenmeye açık, fark yaratan, sorumluluk alabilen, İş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının yürütülmesine katkı sağlayarak, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki sorunlarına çözüm üretecek nitelikte " İş sağlığı ve güvenliği teknikeri" yetiştirmektir.

Vizyon: Ürettiği bilgi, verdiği eğitim ve hizmetle evrensel değer ve uluslararası mesleki standartlara uygun nitelikli meslek elemanı yetiştirerek çağı yakalamış, gelişmeye açık, iş dünyasının gereksinim ve taleplerini karşılayabilecek düzeyde, rekabet gücü olan ve benzer alanlarda eğitim veren okullar arasında eğitim, sanayi ve hizmet sektörünün tercih ettiği akademik çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayan, uluslararası düzeyde tanınan saygın bir program olmak.

Misyon: Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli ara insan gücü yetiştirmek, üretim/hizmet sektörünün ve toplumun ihtiyacı olan konularda, öğrencilerine bilgi erişimini ve kullanımını öğretmek, bilginin iletilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması konularında yetenek kazandırmak, mesleki etik değerlere saygılı, içinde bulunduğu sektörün bütün sorumluluklarını bilen, seçtiği disiplinle ilgili problemlere çözüm getirici ve yeni projeler üretebilen, yerel ve bölgesel düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayıcı faaliyetlerde bulunan, bilimsel gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri takip eden, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında insan sağlığı, sosyal ve ekonomik hususları göz önünde bulunduran bireyler hazırlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı: İş Sağlığı ve Güvenliği alanında mesleki ve akademik yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programıdır.

Kabul Kayıt Koşulları: Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı almış olması halinde tercih yaparak, kontenjanlara bağlı olarak programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanmaktadırlar. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan alarak yerleştirilebilecekleri önlisans programları “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZ” unda açıklanmaktadır.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: İş Sağlığı ve Güvenliği programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir yükseköğrenim kurumunda başarılı olunan dersin içeriğinin ve kredisinin, bu programda verilen dersin içeriğine ve kredisine uygun olması ve Yüksekokul Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: İş sağlığı ve güvenliği önlisans programından mezun olabilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin tümünden (toplamı 120 AKTS) başarılı olması ve yapacağı zorunlu stajlarını 30 iş günü olarak tamamlamış olması gerekmektedir. Öğrenciler bu programda 2 yıl (4 yarıyıl) eğitim almalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Ölçme ve değerlendirmede Konya Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınmaktadır. Ders içi faaliyetler bölüm öğretim elemanları tarafından dönem başlangıcında öğrencilere aktarılarak uygulanmaktadır.

İstihdam Olanakları: 20.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu program mezunlarına önemli iş fırsatları vermektedir. Program mezunları, kamu ve özel işyerlerinde, "İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri" olarak görev alabilirler. Ayrıca mezunlarımız, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş özel eğitim kurumlarında "İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı " eğitimine katılarak, "C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı" sınavına girmeye hak kazanmaktadırlar. Bu sınavda başarılı olmaları halinde, iş güvenliği uzmanı olarak az tehlikeli olan tüm işyerlerinde geniş çalışma alanı bulabilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Öğrenciler önlisans eğitimlerini tamamladıklarında, ÖSYM tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek, başarılı olmaları halinde DGS kataloğunda belirtilen alanları ile ilgili fakültelere geçiş yapmak suretiyle lisans eğitimine devam edebilirler. DGS ile fakültelerin İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet bölümüne devam edebilirler.